PREZENTACIJE PROJEKATA

SRIJEMSKA GRANIČNA TRANSVERZALA

Dionica: ILOK – LIPOVAC, L=39,50 km
Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o.
Projektant: Rencon d.o.o.
Datum:

državna cesta - SRIJEMSKA GRANIČNA TRANSVERZALA

Dionica: ILOK – LIPOVAC, L=39,20km
Poddionica III: od km 17+600,00 do km 35+000,00
TOVARNIK – APŠEVCI
KRUŽNI TOK – TOVARNIK II
Datum: rujan 2011.

Sanacija opasnog mjesta Bašarinka

Projekt: SANACIJA OPASNIH NA MJESTA NA DRŽAVNIM CESTAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Investitor: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

SPOJNA CESTA: VUČEVICA - KAŠTEL KAMBELOVAC

Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o.
Projektant: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. Zagreb
POSLOVNI CENTAR SPLIT
Odjel za ekološko inženjerstvo
projekt: STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ

Obilaznica Petrijevaca

Južna zaobilaznica Osijeka

Obilaznica Livna

Našice - Pleternica - Lužani