O NAMA

O Renconu

Iza tvrtke Rencon danas je više od 25 godina uspješnog poslovanja.

Primarne djelatnosti su projektiranje cesta i mostova, izrada prometnih rješenja, konzalting, BIM te nadzor u građevinarstvu. Smještena u poslovnom prostoru u neposrednoj blizini centra Osijeka, tvrtka zapošljava visokoobrazovane stručnjake, izravno utječući na razvoj gospodarstva istočne Hrvatske.

U ovome trenutku tvrtka broji 27 zaposlenih:

  • 21 diplomiranih inženjera građevinarstva,
  • 2 inženjera građevinarstva,
  • 2 prometna inženjera i
  • 2 administrativna djelatnika.

Od navedenih zaposlenika, 18 inženjera građevinarstva ima status ovlaštenog inženjera pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, jedan prometni inženjer je član Komore tehnologije prometa i transporta; imamo i dva revizora cestovne sigurnosti.

Rencon izvana
Rencon iznutra

Trajni napredak i razvoj najvrednijeg resursa – ljudi, primarni je cilj tvrtke.

Edukacija i tehnički razvoj naših inženjera provodi se kroz kulturu osobnog i profesionalnog razvitka. Navedeno osigurava da zaposlenici budu u koraku s inovacijama u tehnologiji. Na taj način možemo sigurno i promptno odgovarati na sve poslovne zahtjeve i izazove. Naša rješenja su ekonomična, dugotrajna te pažljivo i odgovorno odrađena u skladu s najvišim standardima struke i zakonskim regulativama.

Spojem znanja i tehnologije, tvrtka Rencon d.o.o. ostvaruje vidljive rezultate. Dokaz toga je veliki broj kvalitetno završenih projekata. Visokoobrazovano profesionalno osoblje u sinergiji s najmodernijom tehnologijom i iskustvom na brojnim zahtjevnim projektima, jamac su za daljnji razvoj i uspjeh tvrtke. Stoga koristimo i razvijamo sve potencijale kako bismo se u bližnjoj budućnosti pozicionirali kao značajan partner u segmentu projektiranja prometne infrastrukture – kako na lokalnom, tako i regionalnom tržištu te tržištu EU.

Djelatnosti

Osnovna djelatnost tvrtke usmjerena je na projektiranje prometnica, pri čemu obuhvaćamo sve razine i vrste projekata. Tijekom godina djelovanja, tvrtka primarno radi na velikom broju projekata izgradnje državnih cesta i brzih cesta, čvorišta, značajnih gradskih ulica, trgova i raskrižja.

Istovremeno, ne zanemarujemo ni manje projekte, poput projekata izgradnje županijskih i lokalnih cesta, biciklističke infrastrukture i slično. Osim izgradnje novih dionica cesta, značajan udio poslovanja odnosi se i na projekte rekonstrukcije postojećih cesta, što podrazumijeva drugačiji pristup projektiranju sa specifičnim tehničko-tehnološkim zahtjevima.

Rencon d.o.o. raspolaže različitim profilima stručnjaka (projektanti prometnica, objekata, odvodnje, prometni inženjeri), što jamči cjelovitost i usklađenost projektiranih rješenja.

j

PROJEKTIRANJE

BIM

w

KONZALTING

NADZOR U GRAĐEVINARSTVU