REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI

Revizija cestovne sigurnosti (RSA) je neovisna, detaljna, sustavna i stručna analiza nekog cestovnog infrastrukturnog objekta koja se odnosi na njegove mnogobrojne projektirane karakteristike i performanse sa stajališta sigurnosti sudionika u prometu.

Obuhvaća sve faze, od planiranja do početnog upravljanja prometnicom.

Temeljna zakonska regulativa kojom se regulira procedura provođenja RSA jeste:
  • ZDirektiva 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti cestovne infrastrukture
  • ZZakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 80/13, 148/13, 92/14, 110/19)
  • ZPravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (NN 74/13)
  • ZSmjernica za reviziju cestovne sigurnosti (Zagreb, 2016.)

Tvrtka Rencon d.o.o. nudi usluge revizije cestovne sigurnosti (RSA – Road Safety Audit) za sve faze:

  • Faza idejnog projekta
  • Faza glavnog izvedbenog projekta
  • Faza neposredno prije puštanja ceste u promet
  • Faza na početku probnog razdoblja

Također, obavljamo i usluge sigurnosne inspekcije postojećih cesta (RSI). Radi se o pregledu postojećih cesta sa stanovišta prometno-sigurnosnih karakteristika.

RSA i RSI postupke provode ovlašteni revizori cestovne sigurnosti Denis Šimenić, dipl.ing.građ. i Ivan Molnar, mag.ing.traff.

Prometni čunjevi