NADZOR U GRAĐEVINARSTVU

Osiguravamo da svi Vaši projekti završe uspješno

Renconov tim stručnjaka će Vam pomoći da Vaš projekt izvođenja radova završi unutar dogovorenog vremena, u okviru predviđenog budžeta, s najboljim mogućim rezultatima. Prilikom nadzora ćemo se brinuti da projekt prati pravila struke i relevantnu zakonsku regulativu.

Na taj način ćemo spriječiti nastanak pogrešaka, problema, propusta, nekvalitetnog rada te u konačnici neželjenih troškova. Sve sudionike projekata ćemo obaviještavati o našim aktivnostima, a po završetku nadzora ćemo dostaviti službeno izvješće o obavljenom nadzoru.

Naše usluge nadzora uključuju:

 • Projektantski nadzor
 • Tehnološki i stručni nadzor
 • Kontrolna ispitivanja materijala
 • Pripremu ugovora i pravovaljane dokumentacije
 • Usklađivanje izvedbe radova sa tehničkom dokumentacijom i zakonskom regulativom
 • Vođenje projekta
 • Tehničko i pravno savjetovanje
 • Izradu projektne dokumentacije
 • Izradu studija izvodljivosti
 • Tehničku procjenu
 • Praćenje vremenskog plana
Nadzor u građevinarstvu u procesu