Suvremeni smjer rada na graditeljskom projektu

BIM pristup može se prikazati u dva smjera: kao tehnologija i kao metodologija.

Kao tehnologija, BIM je digitalna reprezentacija fizičkih i funkcijskih karakteristika građevine. Kao metodologija, omogućuje suradnju različitih sudionika u različitim fazama životnog vijeka građevine – od projektiranja i građenja do puštanja u pogon, te cjeloživotnog upravljanja i održavanja.

Pomoću BIMa, svi sudionici imaju pristup jednom jedinstvenom projektu u kojem mogu interaktirati. U virtualnom prostoru mogu se analizirati svi elementi projekta te njihovi međuodnosi. Na taj način se može izravno doći do svih informacija, neovisno o vremenu i prostoru. To osigurava brzo i jednostavno donešenje odluka na zadovoljstvo sudionika projekta.

Direktiva Europske unije o javnoj nabavi preporučuje obvezatnu primjenu BIM tehnologije u svim projektima javne nabave. Cilj je ostvariti transparentne građevinske projekte koji donose brojne uštede u odnosu prema uobičajenim procesima.

Zbog svih prednosti koje pruža, BIM je u razvijenim zemljama postao standard rada.

Glavni rezultati uspješne primjene BIM-a su: 

  • Povećanje točnosti i kvalitete projekata
  • Smanjenje ili potpuna eliminacija pogrešaka i promjena projekta tijekom izgradnje
  • Povećanje produktivnosti i do 40%
  • Povećanje konkurentnosti na tržištu
  • Smanjenje stresa zaposlenika i smanjenje troškova održavanja
  • Znatna financijska ušteda
Building information modeling BIM